In september 1973 stichtte ik, samen met enkele enthousiastelingen, karateclub Teku-kan. De clubnaam betekent in het Japans ‘De club waar karate volgens Satoshi (Miyazaki) gegeven wordt’. Deze club groeide in de loop der jaren uit tot één van de grootste JKA-karateclubs in België. Samen met mede-instructeur Patrick Van de Vaerd werden meer dan 60 zwarte gordels gevormd, waaronder enkele die later zelf een club oprichten, zoals Marnix De Vos (Shoku-kan Wachtebeke), Piet Van Coillie (Asahi Gent), Theo Lint (Sai Sei Kan Oudenaarde), Antoinette Bruyneel (Kuro-obi Evergem), Andy Willaert (Tasseikan De Pinte) en Janie Taeldeman (Shinbu Gent). Verschillende clubleden speelden een belangrijke rol in de uitbouw van JKA-Vlaanderen en JKA-België, en zelfs, zoals Cathy De Meulenaere, internationaal in organisaties als de European Shotokan Karate-do Association en de World Shotokan Karate-do Association.

Midden 2015 beschouwde ik mijn ‘missie’ als volbracht en werd de club stopgezet. Reden hiervoor was dat de clubnaam ‘Teku-kan’ als een persoonlijke opdracht werd aangevoeld, en daarom dus moeilijk kon worden doorgegeven. De werking en de leden gingen toen over in een nieuwe lokale club.

Al die jaren, waaronder heel wat in nauwe samenwerking met Satoshi Miyazaki Shihan, groeiden mijn inzicht en mijn begrijpen van deze traditionele zelfverdedigingskunde. En ter afsluiting van mijn ‘persoonlijke opdracht’ voelde ik het als nodig om dat begrijpen neer te pennen in een ‘TE-KU, de karate van Satoshi’. Let wel, dit is zoals ik het begrijp en ervaren heb en het is aan de lezer om dit te beoordelen. Goed mogelijk dat anderen bepaalde zaken anders bekijken, maar dit is zoals ik het zie.

Deze website wil verder ook nog wat archiefmateriaal publiceren, hopelijk tot genoegen van hen die dit interesseert.

Dirk De Mits

TEKU-KAN